Економик

Пакетот ги вклучува следниве карактеристики:

Хостинг панел Plesk Panel
Веб простор 2048MB (2 GB)
Сообраќај 10240MB (10 GB)
E-mail адреси 50 (POP)
Бази на податоци 1 MSSQL; 10 MySQL
FTP конекција вклучено
Веб скрипти ASP 7.5; ASP.NET 4.5.1; PHP 5.6.35; PHP 7.0.29
SQL сервер MSSQL 12.0; MySQL 5.6.33
MSSQL Webadmin Enterprise Manager
MySQL Webadmin phpMyAdmin
Webmail вклучено


Цена: 246.00 ден. / месечно