Делукс

Пакетот ги вклучува следниве карактеристики:

Хостинг панел Plesk Panel
Веб простор 10240MB (10 GB)
Сообраќај 51200MB (50 GB)
E-mail адреси 100 (POP)
Бази на податоци 2 MSSQL; 20 MySQL
FTP конекција вклучено
Веб скрипти ASP 7.5; ASP.NET 4; PHP 5.4.3
SQL сервер MSSQL 10.5; MySQL 5.1.6
MSSQL Webadmin Enterprise Manager
MySQL Webadmin phpMyAdmin
Webmail вклучено

 


Цена: 610.00 ден. / месечно