Лого дизајн

Креирањето логото е важен дел областа на графичкиот дизајн. Логото претставува слика преку која се претставуваат организации, брендови и корпоративни идентитети. Создадете траен впечаток со сопствено лого креирано од нашите дизајнери.