Customer Relationship Management (CRM) е систем за интерактивно управување со сегашни и идни клиенти и подразбира користење на технологија за организирање и автоматизација на продажба, маркетинг, услуги на клиентите и техничка поддршка.