Content Management System (CMS) или систем за управување со содржини е веб апликација која овозможува додавање, уредување и модифицирање на содржините, организирање, бришење, како и одржување преку централен интерфејс.